Je DGA salaris-loonspecialist

Wat is gebruikelijk loon DGA

Update december 2021

Op jou als DGA is de gebruikelijk-loonregeling van toepassing. Naast de DGA is de gebruikelijk-loonregeling ook van toepassing voor aanmerkelijkbelanghouders die minstens 5% van de aandelen heeft binnen de B.V. waarin hij werkzaamheden aan het verrichten is. Ook bij het recht hebben op koop van 5% van de aandelen, winstbewijs op 5% van de jaarwinst en 5% stemrecht in de algemene vergadering is er sprake van een aannemelijk belang.

Je moet zelf het gebruikelijk loon bepalen. Dit doe je als volgt;

Je kijkt naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking en neemt 75% van dat loon als gebruikelijk loon. Het minimumbedrag aan loon is € 48.000.

Of

Het loon van de meest verdienende medewerker van de organisatie of verbonden vennootschap. Het minimumbedrag aan loon is € 48.000.

Of

€ 48.000. Dit is het bedrag van 2022.

Verlaging gebruikelijk loon

Een verlaging van het gebruikelijk loon is mogelijk onder bepaalde omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld als de onderneming verlies leidt dat het bestaan van het bedrijf in gevaar komt. Ook bedrijven die net zijn gestart kunnen, als ze het gebruikelijk loon niet kunnen betalen, een lager bedrag dan het gebruikelijk loon uitkeren. Dit kan voor een maximum periode van 3 jaar. De periode als eenmanszaak voor de inbreng in de vennootschap moet je er van aftrekken.

Bij parttime werk voor de B.V. mag je het gebruikelijk loon niet zomaar bijstellen. Je moet dan alsnog kunnen aantonen dat een gelijk deel uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende medewerker lager is dan € 48.000.

De coronacrisis kan ook aanleiding zijn tot verlaging van het gebruikelijk loon. In 2020 en 2021 kunnen DGA’s gebruik maken van een speciale regeling verlaging DGA salaris. 

Voor informatie over dit onderwerp bezoek dan deze pagina van de belastingdienst

Het blijft altijd verstandig om een verlaging van het gebruikelijk loon kort te sluiten met de belastingdienst.

 

Contact