Je DGA salaris-loonspecialist

Wat is gebruikelijk loon DGA

Gebruikelijk loon vaststellen

Op jou als DGA is de gebruikelijk-loonregeling van toepassing. Naast de DGA is de gebruikelijk-loonregeling ook van toepassing voor aanmerkelijkbelanghouders die minstens 5% van de aandelen heeft binnen de B.V. waarin hij werkzaamheden aan het verrichten is. Ook bij het recht hebben op koop van 5% van de aandelen, winstbewijs op 5% van de jaarwinst en 5% stemrecht in de algemene vergadering is er sprake van een aannemelijk belang.

Je moet zelf het gebruikelijk loon bepalen. Dit doe je als volgt;

Je kijkt naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking en neemt 75% van dat loon als gebruikelijk loon. Het minimumbedrag aan loon is € 47.000.

Of

Het loon van de meest verdienende medewerker van de organisatie of verbonden vennootschap. Het minimumbedrag aan loon is € 47.000.

Of

€ 47.000. Dit is het bedrag van 2021.

Verlaging gebruikelijk loon

Een verlaging van het gebruikelijk loon is mogelijk onder bepaalde omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld als de onderneming verlies leidt dat het bestaan van het bedrijf in gevaar komt. Ook bedrijven die net zijn gestart kunnen, als ze het gebruikelijk loon niet kunnen betalen, een lager bedrag dan het gebruikelijk loon uitkeren. Dit kan voor een maximum periode van 3 jaar. De periode als eenmanszaak voor de inbreng in de vennootschap moet je er van aftrekken.

Bij parttime werk voor de B.V. mag je het gebruikelijk loon niet zomaar bijstellen. Je moet dan alsnog kunnen aantonen dat een gelijk deel uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende medewerker lager is dan € 47.000.

De coronacrisis kan ook aanleiding zijn tot verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kun je bepalen door onderstaande formule te gebruiken. Dit mag alleen over toekomstige lonen en niet lonen in het verleden.

(het gebruikelijk loon over 2019) x (omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020)  / (omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019)

Je hebt geen toestemming van de belastingdienst nodig maar je moet wel aan de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn;

De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen door toepassing van een lager gebruikelijk loon.

Als de aanmerkelijkbelanghouder een hoger loon heeft ontvangen dan de uitkomst van de formule, moet je het daadwerkelijke loon aanhouden.

Het blijft altijd verstandig om een verlaging van het gebruikelijk loon kort te sluiten met de belastingdienst.

 

Contact