Je DGA salaris-loonspecialist

Urenregistratie en rooster systeem in de horeca

Urenregistratie en rooster systeem in de horeca

Als ondernemer ben je verplicht een urenregistratie bij te houden van alle gewerkte uren die je medewerkers werken voor jouw horecabedrijf. De registratie van de uren is vormvrij als het maar deugdelijk is.

Deugdelijk houdt in ieder geval in;

  • Naam medewerker
  • Datum
  • Aanvang dienst
  • Einde dienst
  • Aantal gewerkte uren

In een oogopslag moet een inspecteur van de Belastingdienst of Arbeidsinspectie kunnen zien of er voldoende rekening wordt gehouden met rusttijden en dat de medewerker ook geregistreerd is in de loonadministratie.

Urenregistratie en rooster software

Werkuren – arbeidsongeschiktheid – vakantie

Heel erg handig is urenregistratie en rooster software. Deze software maakt het mogelijk om werkuren te registreren door de medewerker te laten in- en uitklokken via hun Smartphone of kassa. Zo zijn alle werkuren altijd inzichtelijk voor jou als ondernemer maar ook voor de werknemer. Ook vakantie en arbeidsongeschiktheid wordt door deze software bijgehouden.

Rooster maken – diensten ruilen – vakantie aanvraag

Roosters maken gebeurt ook online. Nadat het rooster gepubliceerd is krijgen de medewerkers via een push bericht een melding dat het rooster klaar staat. Ineens extra drukte op het terras vanwege moor weer? Via de tijdregistratie en roostersoftware stuur je makkelijk een berichtje naar de medewerkers. Wie wil de extra dienst? Degene die op ja klikt wordt automatisch in het rooster gezet. Dit scheelt echt veel bellen. Superhandig.

Personeelskosten

Rooster gemaakt? De tijdregistratie software maakt meteen een schatting van de personeelskosten. Na werktijd nadat de werkelijke uren zijn geklokt zijn de werkelijke kosten bekend. Zo kan je goed sturen op cijfers. Ook plus en min-uren zie je in het rooster. Zo weet je wie je naar huis moet sturen mocht het rustig zijn.

Koppeling Salarissoftware

Laat altijd een koppeling tot stand brengen tussen de tijdregistratie en rooster systeem in de horeca software en Salarissoftware. De gewerkte uren worden dan automatisch getransporteerd naar de Salarissoftware en verwerkt. Ook de medewerkers worden automatisch toegevoegd in het rooster. Dit scheelt veel tijd en voorkomt fouten.

Wil je weten of het voor jou geschikt is om te werken met een tijdregistratie en roostersysteem gekoppeld aan Boomloon,

mail, WhatsApp of bel met Roy

loon@boomloon.nl

06 83 27 32 42 alleen WhatsApp

085-3032823