Je DGA salaris-loonspecialist

Gebruikelijk loon DGA 2023

Gebruikelijk loon DGA 2023

Op jou als DGA is de gebruikelijk-loonregeling van toepassing. Naast de DGA is de gebruikelijk-loonregeling ook van toepassing voor een aanmerkelijkbelanghouder die minstens 5% van de aandelen heeft binnen de B.V. waarin hij werkzaamheden verricht. Ook bij het recht hebben op koop van 5% van de aandelen, winstbewijs op 5% van de jaarwinst en 5% stemrecht in de algemene vergadering is er sprake van een aannemelijk belang.

Je moet zelf het gebruikelijk loon bepalen. Dit doe je als volgt;

Je kijkt naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking en neemt 85% (was 75% in 2022)van dat loon als gebruikelijk loon. Het minimumbedrag aan loon is € 48.000.

Of

Het loon van de meest verdienende medewerker van de organisatie of verbonden vennootschap. Het minimumbedrag aan loon is € 48.000.

Of

€ 48.000. Dit is het normbedrag van 2022

UPDATE: Gebruikelijk loon 2023 is vastgesteld op € 51.000

Gebruikelijk loon DGA 2023 – voorbeeld berekening

Stel: het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is in 2022 en in 2023 € 100.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is in beide jaren € 70.000.

Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 dan € 75.000 (75% van € 100.000 is hoger dan € 70.000 en hoger dan € 48.000). Vanaf 2023 bedraagt het gebruikelijk loon dan € 85.000 (85% van € 100.000).

UPDATE: Uit Prinsjesdag-stukken blijkt dat deze loonkorting helemaal wordt afgeschaft. Waarschijnlijk zal dit al in 2023 ingaan.

Verlaging gebruikelijk loon

Een verlaging van het gebruikelijk loon is mogelijk onder bepaalde omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld als de onderneming verlies lijdt zodat het bestaan van het bedrijf in gevaar komt. Ook bedrijven die net zijn gestart kunnen, als ze het gebruikelijk loon niet kunnen betalen, een lager bedrag dan het gebruikelijk loon uitkeren. Dit kan voor een maximum periode van 3 jaar. De periode als eenmanszaak voor de inbreng in de vennootschap moet je er van aftrekken.

Bij parttime werk voor de B.V. mag je het gebruikelijk loon niet zomaar bijstellen. Je moet dan alsnog kunnen aantonen dat een gelijk deel uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende medewerker lager is dan € 48.000.

Voor informatie over dit onderwerp bezoek deze pagina van de belastingdienst.

Het blijft altijd verstandig om een verlaging van het gebruikelijk loon kort te sluiten met de belastingdienst.

CONTACT ROY van Boomloon
Nieuwe Gracht 3, 2011 NB Haarlem
06 83273242 (alleen WhatsApp)
loon@boomloon.nl
085 3032823