Je DGA salaris-loonspecialist

Jeugdige vakantiewerkers wat zijn de regels

Een bijbaan of vakantiewerk in de horeca kan een leuke en leerzame ervaring zijn voor jongeren. Ze kunnen zo kennismaken met de horecabranche en wat extra geld verdienen. Maar er zijn wel bepaalde regels waar je als werkgever en werknemer rekening mee moet houden.

De Arbeidstijdenwet maakt onderscheid tussen kinderen (jonger dan 16 jaar) en jeugdigen (16- en 17-jarigen). Voor kinderen gelden strengere regels dan voor jeugdigen, zowel voor het soort werk dat ze mogen doen als voor de tijden dat ze mogen werken. Zo mogen 13- en 14-jarigen alleen lichte hulparbeid verrichten, zoals helpen bij het bedienen, en niet werken met gevaarlijke stoffen of machines. Ook mogen ze niet werken op zondag of op schooldagen. 15-jarigen mogen wel zelfstandige arbeid van lichte aard doen, zoals afwassen met de hand of opruimen, maar niet voor 7 uur ‘s ochtends of na 19 uur ‘s avonds werken. Ze mogen ook op zondag werken, maar dan niet op de zaterdag ervoor of erna. Bovendien mogen ze niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken, tenzij ze een stage doen voor hun opleiding.

Jeugdigen van 16 en 17 jaar hebben meer vrijheid in hun werkzaamheden en werktijden, maar er zijn nog steeds beperkingen. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of straling, of aan boord van een schip. Ze mogen ook niet langer dan 9 uur per dag of 45 uur per week werken, en ze moeten minstens 12 uur rust hebben tussen twee werkdagen. Verder mogen ze in de horeca tot uiterlijk 23 uur werken, op voorwaarde dat ze daarna nog met het openbaar vervoer naar huis kunnen.

Kinderen onder de 13 jaar

Mogen niet werken.

Kinderen van 13 en 14 jaar

Klusjes en licht niet industrieel werk op vrije dagen. Vrije dagen zijn dagen dat geen schooldagen zijn.

Werkzaamheden zoals bijvullen van koelkasten en tafels schoonmaken van het terras is mogelijk. Werkzaamheden aan en met machines is verboden en werken met een automatische afwasmachine wordt snel gezien als geïndustrialiseerde arbeid. Er mag niet in ruimtes worden gewerkt waar alcohol wordt geschonken.   

Werken tussen 19:00 en 07:00 uur en op zondag is niet toegestaan.

Werktijden kinderen van 13 en 14 jaar

Tabel met werktijden kinderen van 13 en 14 jaar

Maximum arbeidstijden per:

Klusjes rond het huis

Licht niet-industrieel werk

Schooldag

2 uur per dag

Niet toegestaan

Niet-schooldag

7 uur per dag

7 uur per dag

Vakantiedag

7 uur per dag

7 uur per dag

Schoolweek

12 uur per week

12 uur per week

Vakantieweek

35 uur per week

35 uur per week

Maximaal aantal werkdagen per week

5 dagen

5 dagen

 

Rust en pauze kinderen van 13 en 14 jaar

Tabel met rusttijden kinderen van 13 en 14 jaar

Rusttijden

Klusjes rond het huis

Licht niet-industrieel werk

Minimum dagelijkse rust

14 uur

14 uur

In elk geval tussen

19.00 – 07.00 uur

19.00 – 07.00 uur

In vakanties

19.00 – 07.00 uur

19.00 – 07.00 uur

Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 uur

30 minuten

30 minuten

Een 13- en 14-jarige mag 4 vakantieweken per jaar werken waarvan 3 weken aaneengesloten.

 

Kinderen van 15 jaar

Licht industrieel werk en ook helpen met bedienen in een kantine of restaurant is toegestaan. Voor een horecabedrijf geldt als er alcohol geschonken wordt mag een 15-jarige niet werken in ruimtes waar dit geschonken wordt.

Werken tussen 19:00 uur en 07:00 uur is niet toegestaan (schoolvakanties 21:00 uur – 07:00 uur) Werken op zondag is onder voorwaarden toegestaan.

Maximumaantal werkuren per dag of week

Uren

Per schooldag

2 uur

Per niet-schooldag en vakantiedag

8 uur

Per schoolweek

12 uur

Per vakantieweek

40 uur

 

Rust en pauze                                                                  

Minimumaantal uren rust per dag

12 uur

In elk geval tussen

19.00 – 7.00 uur

In vakanties tussen

21.00 – 7.00 uur

Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 uur

30 minuten

Een 15-jarige mag 6 vakantieweken per jaar werken waarvan 4 weken aaneengesloten.

Jeugdigen van 16 en 17 jaar

Deze leeftijdsgroep mag bijna alle werkzaamheden doen. Naar school gaan blijft het meest belangrijk en daarom telt schooltijd als arbeidstijd.

Werken op zondag is onder voorwaarden toegestaan

Werktijden jeugdigen van 16 en 17 jaar

Tabel met werktijden jeugdigen van 16 en 17 jaar

Maximum arbeidstijd per

 

Dienst

9 uur

Week

45 uur

4 weken

160 (gemiddeld 40 uur per week

Rusttijden jeugdigen van 16 en 17 jaar

Tabel met rusttijden jeugdigen van 16 en 17 jaar                                                                                                      

Minimum dagelijks rust

12 uur

In elk geval tussen

23.00 – 06.00 uur

Wekelijkse rust

36 uur per periode van 7 x 24 uur

Aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur

30 minuten

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het naleven van deze regels en voor het beschermen van de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van jonge werknemers. Als werknemer heb je ook rechten en plichten, zoals het krijgen van een eerlijk loon, een arbeidscontract en een arbeidsreglement. Je moet ook toestemming hebben van je ouders of voogd om te mogen werken.

De informatie weergegeven in dit artikel is niet compleet. Voor alle regels omtrent het werken met kinderen en jeugdigen in de horeca verwijs ik naar de Arbeidsinspectie en  Rijksoverheid

Mocht je hier meer over willen weten mail of app met Roy van Boomloon

Nieuwe Gracht 3, 2011 NB Haarlem
06 83273242 (alleen WhatsApp)
loon@boomloon.nl
085 303282