Gebruikelijk loon vaststellen

Op jou als DGA is de gebruikelijk-loonregeling van toepassing. Naast de DGA is de gebruikelijk-loonregeling ook van toepassing voor aanmerkelijkbelanghouders die minstens 5% van de aandelen heeft binnen de B.V. waarin hij werkzaamheden aan het verrichten is. Ook bij het recht hebben op koop van 5% van de aandelen, winstbewijs op 5% van de jaarwinst en 5% stemrecht in de algemene vergadering is er sprake van een aannemelijk belang.

Je moet zelf het gebruikelijk loon bepalen. Dit doe je als volgt;

Je kijkt naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking en neemt 75% van dat loon als gebruikelijk loon. Het minimumbedrag aan loon is € 47.000.

Of

Het loon van de meest verdienende medewerker van de organisatie of verbonden vennootschap. Het minimumbedrag aan loon is € 47.000.

Of

€ 47.000. Dit is het bedrag van 2021.

Verlaging gebruikelijk loon

Een verlaging van het gebruikelijk loon is mogelijk onder bepaalde omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld als de onderneming verlies leidt dat het bestaan van het bedrijf in gevaar komt. Ook bedrijven die net zijn gestart kunnen, als ze het gebruikelijk loon niet kunnen betalen, een lager bedrag dan het gebruikelijk loon uitkeren. Dit kan voor een maximum periode van 3 jaar. De periode als eenmanszaak voor de inbreng in de vennootschap moet je er van aftrekken.

Bij parttime werk voor de B.V. mag je het gebruikelijk loon niet zomaar bijstellen. Je moet dan alsnog kunnen aantonen dat een gelijk deel uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende medewerker lager is dan € 47.000.

De coronacrisis kan ook aanleiding zijn tot verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kun je bepalen door onderstaande formule te gebruiken. Dit mag alleen over toekomstige lonen en niet lonen in het verleden.

(het gebruikelijk loon over 2019) x (omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020)  / (omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019)

Je hebt geen toestemming van de belastingdienst nodig maar je moet wel aan de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn;

De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen door toepassing van een lager gebruikelijk loon.

Als de aanmerkelijkbelanghouder een hoger loon heeft ontvangen dan de uitkomst van de formule, moet je het daadwerkelijke loon aanhouden.

Het blijft altijd verstandig om een verlaging van het gebruikelijk loon kort te sluiten met de belastingdienst.

 

Ook een DGA kan gewoon gebruik maken van de werkkostenregeling (WKR). Voor diegene die niet bekend zijn met de werkkostenregeling (WKR) hier een korte uitleg.

Onder de werkkostenregeling kun je een percentage van de fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen, ter beschikkingstellingen en verstrekkingen. Denk hierbij aan een kerstpakket of een hogere kilometervergoeding dan € 0,19 per kilometer. Voor 2020 is het percentage 1,7% van de loonsom tot € 400.000 en daarboven is het percentage 1,2% die je kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen. Bij overschrijding is de eindheffing 80% van het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt.

Vanwege de coronacrisis is een onderdeel van de coronamaatregelen het tijdelijk verhogen van het percentage dat je onbelast kunt gebruiken naar 3% van de fiscale loonsom.

Je kunt het bedrag dat is opgebouwd in de vrije ruimte ook gebruiken als bonus aan jezelf. Dit is dan een onbelaste netto uitkering. Je moet wel voldoen aan de zo genaamde gebruikelijkheidstoets, maar de belastingdienst vindt een netto bedrag tot € 2400 gebruikelijk en kan dus zonder vragen netto worden uitgekeerd aan de DGA. Het bedrag moet uiteraard wel opgebouwd zijn.

Je kunt dit makkelijk nakijken in het rapport werkkostenregeling binnen je eigen DGA salaris account van Boomloon. Hier zie je precies het bedrag dat beschikbaar is voor een onbelaste netto uitkering.

Heeft jouw BV heeft het moeilijk tijdens de coronacrisis?

Veel bedrijven hebben het moeilijk op dit moment. Een DGA moet in de aangifte naar de belastingdienst een loon opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor het werk dat hij verricht. Het standaard bedrag gebruikelijk loon in 2020 is € 46.000.

Een hoog gebruikelijk loon kan vervelende gevolgen hebben voor een BV die geraakt wordt door de coronacrisis. De belastingdienst heeft laten weten dat indien een BV in moeilijkheden komt vanwege de coronacrisis er een lager gebruikelijk loon afgesproken mag worden. Het verlaagde gebruikelijk loon wordt meegenomen in de loonaangifte en aan het einde van het jaar stelt de BV het nieuwe gebruikelijk loon vast voor het hele jaar. Let hier wel mee op. Het mag niet met terugwerkende kracht over voorgaande maanden maar wel over de maanden die nog komen. Het loon dat al is genoten voor de laatste aangifte mag dus niet worden verlaagd. Aan het einde van het jaar is wel bekend hoe hard de BV is geraakt door de crisis.

Het zijn uitzonderlijke tijden en het is niet bekend hoe de belastingdienst hier mee om zal gaan. De DGA zal moeten bewijzen dat een gebruikelijk loon  lager is dan het standaard gebruikelijk loon. Overleg met de belastingdienst is niet noodzakelijk, maar het is wel verstandig om dit aan te geven bij de inspecteur.