Toch verhoging gebruikelijk loon 2023

Toch verhoging gebruikelijk loon 2023 De Belastingdienst heeft een document gepubliceerd waarin een verhoging van het gebruikelijk loon is opgenomen. Het gebruikelijk loon stijgt van € 48.000 (2022) naar € 51.000 (2023). Het vakblad Rendement schrijft dat het belastingplan nog wel op goedkeuring van de Eerste Kamer wacht, maar dat het niet voor de hand […]

Gebruikelijk loon DGA 2023

Gebruikelijk loon DGA 2023 Op jou als DGA is de gebruikelijk-loonregeling van toepassing. Naast de DGA is de gebruikelijk-loonregeling ook van toepassing voor een aanmerkelijkbelanghouder die minstens 5% van de aandelen heeft binnen de B.V. waarin hij werkzaamheden verricht. Ook bij het recht hebben op koop van 5% van de aandelen, winstbewijs op 5% van […]

Wat ga je doen als DGA met de vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)?

Update december 2021 Ook een DGA kan gewoon gebruik maken van de werkkostenregeling (WKR). Voor diegene die niet bekend zijn met de werkkostenregeling (WKR) hier een korte uitleg. Onder de werkkostenregeling kun je een percentage van de fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen, ter beschikkingstellingen en verstrekkingen. Denk hierbij aan een kerstpakket of een hogere […]